Inredningsbranschen kräver och behöver en gemensam standard

Vi tror starkt på att vi gör mest och bäst skillnad tillsammans. Därför engagerar vi oss i diverse rörelser, organisationer och grupper med ändamål att skapa förändring. 100Gruppen är en sån, där vi just nu arbetar fram en gemensam branschstandard för att enklare göra hållbara interiörer.

Vi på Indicum är tillsammans med ett gäng andra arkitektkontor och aktörer i inredningsbranschen med i nätverket 100Gruppen. Nätverket har som syfte att tillsammans jobba med olika arbetsspår som på olika sätt främjar och utvecklar metoder för att arbeta hållbart med interiörer. Under 2019 startades en ny arbetsgrupp för inredningsarkitekter som vi är med i.

Målet i denna grupp är att ta fram en gemensam branschstandard med rekommendationer och krav för hur man skapar en hållbar interiör. Inom husbyggnation finns tydliga regler och riktlinjer att förhålla sig till, men för oss inredningsarkitekter saknas detta helt.

Ett gemensamt dokument som vägleder och ställer krav på hållbarhet kan få hela branschen att ta ett kliv i rätt riktning. Det tycker vi är lovande och därför engagerar vi oss! Arbetet med standarden är pågående och de områden vi fokuserar på just nu är: arkitektonisk kvalitet, flexibilitet, välmående, livslängd, energieffektivitet, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Läs mer här: www.100gruppen.se