En sida som lyfter inredning som ämne och inspirerar till bättre interiörer.

IA ska vara en röst för alla som arbetar med interiörer, sidan ska dela och sprida kunskap, vara lärande och utbildande samtidigt som den är inkluderande och välkomnande.

Kristin Östberg, grundare av sidan

Inredningsarkitektur.se med syftet att driva debatt och sprida kunskap

Inredningsarkitektur.se är ett initiativ startat av Indicum inredningsarkitekter med syftet att driva debatt och sprida kunskap om god inredningsarkitektur ur ett vidare perspektiv. Det har inte funnits i Sverige förut. Här hittar man helt gratis fakta, inspiration och verktyg för både inredningsarkitekter, leverantörer, journalister och kunder. Sajtens syfte är att lyfta inredning som ämne och inspirera till bättre interiörer.

Alla vi som sysslar med interiörer vinner på det här. Tillsammans lyfter vi branschen och kan förklara varför bra interiörer är så viktigt för företags lönsamhet, människors trivsel och välmående. Om man googlar på något inom inredningsarkitektur så ska man hitta hit. Här ska man hitta det man söker, och upptäcka nya saker.

IA har flera samarbetspartners knutna till sidan, både företag som bistår med redaktionellt stöd och sponsorer som bidrar med material. IA ger utrymme för olika åsikter med det övergripande målet att innehållet ska vara kvalitativt och engagerande.

Hör gärna av dig!

Sofia Hermansson
Sofia Hermansson, Redaktör

”Min inställning är att innehållet, berättelsen, alltid ska stå i centrum och tala för sig själv. Som skribent och redaktör ser jag mig endast som den som mejslar fram kärnan och vinkeln, och skapar nyfikenhet och intresse genom kommunikation i aktuella och relevanta kanaler. ”

Sofia Hermansson, Redaktör
utställning

Indicum Lab

Som en ifrågasättande tonåring vill vi att Indicum Lab ska ge utrymme för kreativt och konstnärligt utforskande.

Indicum Lab – våra mer experimentella projekt och intressen, med 100% utrymme för kreativt och konstnärligt utforskande