uppsala stadshus
Datum

10 december 2019

Kontaktperson

Kristin Östberg

Indicum ritar inredningen till Uppsala stadshus

Efter hård konkurrens vann Indicum inredningsarkitekter upphandlingen om det prestigefyllda uppdraget att bistå kommunen med att inreda Uppsalas nyrenoverade och tillbyggda stadshus.

“Det känns väldigt roligt att få uppdraget att forma insidan av Uppsala stadshus. Uppsala är våran hemmaplan och vi är stolta över förtroendet att vara med och skapa en välkomnande plats för kommunen och dess invånare. Vi upplever dessutom att det är en stor fördel att vara nära de projekt man arbetar med, både för oss och våra kunder, vi kan vara på plats på tio minuter om det skulle behövas.” 
– Kristin Östberg, VD Indicum

Det nya stadshuset kommer att vara dimensionerat för att 1800 medarbetare ska kunna arbeta aktivitetsbaserat. Stor vikt lades därför i upphandlingen av inredningsarkitekt på tidigare erfarenheter inom ABW-kontor samt på den kreativa kvalitén på kontorens referensprojekt. De nya lokalerna ska främja samarbete och erbjuda en kreativ atmosfär med trivsamma utrymmen samtidigt som inredningen knyter an till husets estetik. Stora krav ställs också på hållbarhetsaspekten i inredningsarbetet. Utmaningen för projektet i stadshuset är att i så stor utsträckning som möjligt återbruka kommunens befintliga inredning utan att tappa helhetsintrycket och det estetiska värdet.

Det ursprungliga stadshuset uppfördes 1957 och ritades av Erik och Tore Ahlsén. Tillbyggnaden med stora glaspartier och en öppen och inbjudande inglasad innegård har ritats av det danska arkitektkontoret Henning Larsén som står bakom många prestigefyllda projekt, som konserthuset Harpan i Reykjavik och Uppsala Konsert & Kongress. Stadshuset beräknas vara färdigt 2021.

Bild: Henning Larsen.