Vi lever i en digital guldålder och går från att arbeta med verktyg för att skapa till att hantera verktyg som tänker

”Hållbarhet handlar om att vara uppmärksam, ta tillvara på resurser och uppskatta variation.”

– Cecilia Tjärnberg
Cecilia Tjärnberg

Indicum Konst

Konstnärlig utsmyckning skapar mervärden och vi tycker att det är viktigt att prioritera konst för både offentliga ytor och kontor. Indicum konst arbetar med tre delar – konstnärlig utsmyckning i projekt, utställningar och konstprojektsamordning.

I våra interiöra projekt på Indicum eftersträvar vi alltid att det finns ett utrymme för konst. Det kan handla om att foliering på glas får ett extra speciellt konstnärligt utseende eller att en möbel är speciellt framtagen med stor konstnärlig frihet. Under arbete med Uppsala Stadshus har illustratör och konstnär Julia Groth tagit fram en vild blomstrande sommaräng inspirerad av Uppsalas flora och som sträcker sig genom hela nya Stadshuset. Julias blomster rör sig genom perforerade väggtäckande ljudabsorbenter, som folierade glaspartier och tryckta textilier i stora format.

Vi arbetar också med innovativa samarbeten och arrangerar utställningar för unga konstnärer. Bland annat så arrangerar vi årligen en utställning under kulturnatten i Uppsala där vi bjuder in nyexaminerade konstnärer från Konstfack, Beckmans och HDK att visa sina alster.

I vårt arbete med konstprojektsamordning bjuds utvalda professionella konstnärer in för att ta fram en konstnärlig gestaltning. Vi kartlägger förutsättningar, analyserar möjligheter och bjuder in intressanta konstnärer för upphandling. Därefter projektleder vi konsulterad konstnär i dialog med beställare från start tills att konstverket finns installerat på plats.

Indicum genomför också kortare projekt där befintlig konst och design köps in direkt för beställares räkning.

Riktlinjer från KRO beaktas i alla våra projekt.

Cecilia Tjärnberg, Inredningsarkitekt SIR/MSA och Konstnär, driver Indicum Konst. Hon är utbildad vid Konstfack och är yrkesverksam som konstnär med fokus på skulptur.

– Det är en stor fördel att utgå från ett kontor med kollegor som har förståelse för rumsliga sammanhang och materialitet, som alla har på Indicum, när arbete med den konsten tar vid, menar Cecilia.

 

Kontakt

cecilia.tjarnberg@indicum.se, tel. 073-02 67 204

 

 

Utställning på kontoret

Återkommande utställning och plattform för unga formgivare kurerad av Indicum Inredningsarkitekter.

Forever lost in clown land

Med utställningen Forever lost in clown land har vi låtit en vision om färg, textur och form växa fram som knyter an till vår arbetsprocess kring koncept.

Kulturnatten i Uppsala

Återkommande utställning och plattform för unga formgivare kurerad av Indicum Inredningsarkitekter.