Indicum fyller 10 år

Nu har Indicum funnits i 10 år och hela tiden skapat inspirerande, nytänkande miljöer åt sina kunder!

Allt startade med en idé om att skapa ett renodlat inredningsarkitektkontor, där inredning inte var en liten marginaliserad avdelning på ett arkitektkontor utan där hela verksamheten bygger på kunskapen om den invändiga miljön och dess potential samt hela tiden kretsar kring inredningsarkitektur. Områden som förstärker och utvecklar invändiga miljöer t.ex. grafisk design, möbelformgivning, konst och även kopplingen till den psykosociala arbetsmiljön skulle finnas med som självklara delar.

År 1996 startades Indicum, ett arkitektkontor med fokus på inredningsarkitektur, av Kristin Östberg. Allt sedan starten har utvecklingen av företaget och medarbetarna varit en spännande resa, där vi ofta med små medel och stort hjärta har lyckats skapa ett stabilt företag med engagerade medarbetare och nöjda kunder!