hållbar interiör
Datum

20 november 2019

Kontaktperson

Kristin Östberg

“Med HI hoppas vi kunna synliggöra för hyresgästen vilka effekter återbruk, möbel- och materialval har på miljön. Med tydliga och konkreta mål kan vi säkerställa att varje projekt klarar de ställda kraven samt blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Genom att erbjuda slutkunden en miljömärkning skapar vi ett värde i att satsa på hållbara interiörer. Ett företag som uppnår högsta nivån kan använda detta som en del av sin egen miljöprofil och marknadsföring.”

– Therese Löwstedt, Indicum, projektledare HI

Indicum får stöd av Vinnova för miljömärkningen Hållbar interiör

I oktober blev det klart att projektet HI, Hållbar Interiör, beviljas stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. HI är en miljömärkning och certifiering av inredningprojekt med målet att blir ett verktyg för inredningsarkitekter, och andra som arbetar med interiörer, för att säkerställa kvalité och hållbarhet i inredningsprojekt. Märkningen tas fram av Indicum inredningsarkitekter tillsammans med Trä- och Möbelföretagen, ArkDes, Konstfack samt Tenant & Partner.

Inredningsarkitekter saknar en miljömärkning för sitt arbete.
Sedan gammalt är vi vana att använda oss av miljömärkningar för produkter, möbler och fastigheter. Möbelfakta, Svanen och Krav, liksom Miljöbyggnad, BREEAM och LEED känner de flesta till. För ett helt inredningsprojekt finns det däremot i nuläget ingen miljömärkning.

När en hyresgäst ska flytta till nya lokaler sker en hyresgästanpassning där fastighetsägaren kan välja att miljöcertifiera lokalen. Hyresgästen själv erbjuds däremot aldrig samma möjlighet att miljöcertifiera sin del av flytten, inredningen. Enligt en rapport från IVL (nr C 339) har skrivbord och skrivbordsstolar störst miljöpåverkan i ett kontorsombyggnadsprojekt och först därefter kommer glaspartier. Det betyder att andelen återbruk av skrivbord och skrivbordsstolar är den enskilt viktigaste miljöfaktorn för att minska mängden avfall och koldioxidutsläpp i en lokalförändring. Med andra ord behövs en övergripande miljömärkning som omfattar hela inredningsprojektet, från början till slut, där delar som återbruk, ytskikt, material, möbelval och energiåtgång ingår. Varför ska man lägga resurser på att göra en del av processen hållbar bara för att sedan helt lägga miljökraven åt sidan? Dessa frågeställningar hoppas man nu komma tillrätta med genom den nya certifieringen som håller på att tas fram.

Märkningen Hållbar interiör kommer att vara anpassat för att fungera under hela arbetsprocessen i interiöra projekt, från förslag till upphandling. Det blir ett verktyg för att påverka slutkunden till att efterfråga mer hållbara projekt.