Indicum erbjuder gratis konsulttid för att hjälpa till i vården

Vi på Indicum känner ett ansvar och vill hjälpa till med det vi kan bäst: att planera och gestalta interiörer.

Därför erbjuder vi gratis konsulttid i syfte att stödja arbetet med att anpassa vårdlokaler till de nya förutsättningar som Covid 19 har fört med sig. Det kan t.ex. handla om att hitta lösningar på hur man separerar människor i ett väntrum eller skapa tillfälliga rum som upplevs lugnande och trivsamma. Vi inredningsarkitekter är proffs på att anpassa lokaler på bästa sätt och vårt fokus är hela tiden människan i rummet.

Är du i behov av vår hjälp, kontakta oss på kristin.ostberg@indicum.se