Vi vill stärka inredningsarkitekternas yrkesroll!

Tycker du som vi att det är fel att en masterutbildad inredningsarkitekt inte får vara medlem i Sveriges arkitekter eller inneha yrkestitel? Som reglerna är nu har man bara rätt att vara medlem eller inneha titel om man har gått både kandidat och master på Konstfack i Sverige. De som har gått kandidat på exempelvis Beckmans och sedan master på Konstfack uppfyller enligt S.A. inte kraven för varken titel eller medlemskap.

Vi vill nu ändra på detta och har därför lämnat in en motion till årsstämman som hålls söndagen den 26 november 2016, se länk nedan, där vi vill att reglerna ändras så att alla som har en avslutad masterexamen, från ett godkänt universitet, i inredningsarkitektur ska kunna vara medlemmar i S.A. och även få erhålla yrkestitel.

www.arkitekt.se/stamma-2016/