Arkitektur. Inredningsarkitektur. Hållbarhet.
Datum

06 mars 2023

Kontaktperson

Therese Löwstedt

”Vår drivkraft ligger i att ge varje projekt det där lilla extra. Som initiativtagare till miljömärkningen Hållbar interiör och plattformen Inredningsarkitektur.se vill vi bidra till att forma en hållbarare framtid och bättre bransch”, säger Therese Löwstedt, Inredningsarkitekt, partner och hållbarhetschef på Indicum.

Vi har publicerat vår hållbarhetsrapport 2022

Vi har i olika takt och omfattning gått tillbaka till arbete på kontoret. Men med den skillnaden att hybridarbete och videomöten nu är en självklarhet på många arbetsplatser vilket också ställer nya krav på den fysiska miljön. Läs mer i vår hållbarhetsrapport om hur vi hjälpt Naturvårdsverket att anpassa sina lokaler.

Under första delen av 2022 välkomnade vi de nya statliga, regionala och kommunala ramavtal för återbrukade möbler och cirkulära möbeltjänster. Något vi hoppas på ska driva på branschen i rätt riktning.

En annan viktig händelse är att steg 2 av det Vinnovafinansierade projektet Hållbar interiör har färdigställts. Som initiativtagare och projektledare för projektet är vi otroligt glada och stolta över det arbete som bredrivits inom projektet och att så många kunniga och kompetenta projektparter varit delaktiga i att ge inredningsbranschen mätbara kriterier kopplade till klimatpåverkan samt ett verktyg för att underlätta hållbara val i inredningsprojekt.

Hållbar inredningsarkitektur handlar om ett engagerat och innovativt fokus integrerat i tidiga skeden av uppdragen där återbruk, flexibilitet, hög kvalitet och förändring genom förädling är självklara vägar framåt. Läs mer i vår hållbarhetsrapport.