Hållbarhetsarbetet vilar aldrig

Det är 2020, ett konstigt år i sig, men är det inte konstigt att det fortfarande inte finns nån möjlighet att miljömärka en interiör? Jag menar, hållbarhet är ju högst på allas agenda. Där den hör hemma.

Det finns många miljömärkningar för arkitektur och design idag, men trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och konsumtionen av möbler ökat med 25 % de senaste fem åren finns det ingen märkning som bedömer hela inredningsprojektet. Det vill vi ändra på.

Det finns bevisligen stora miljövinster att göra både gällande utsläpp av koldioxid och alstring av avfall genom att återbruka möbler och inredningsprodukter. Ändå finns det inget sätt att beräkna eller miljömärka en interiör. Varför?

Jag tror att det beror på att den självklara aktören för att driva ett sådant projekt är en inredningsarkitekt och tyvärr är vi inredningsarkitekter en liten yrkesgrupp med en svag röst, sett till arkitekturbranschen i stort.

Vi på Indicum fortsätter att arbeta med projektet Hållbar Interiör, som vi inledde under 2019. Nu består det av två olika delar: en certifiering och ett verktyg som stödjer certifieringsprocessen. VI gör det för att vi har kunskapen, möjligheten att göra skillnad och att vi anser att det inte finns några andra vägar att gå inom vår bransch.

Projektet har nu fått en bättre arbetsprocess och vi har även fått med oss fler projektdeltagare som alla ser nyttan och vikten av att en miljöcertifiering för hållbara interiörer blir av. Vi har ett starkare engagemang från SGBC och har fått med oss Malmö stad som redan nu arbetar med upphandlingar på ett hållbart sätt. Även JLL som ger en internationell tyngd har anslutit sig till projektgruppen. Nu har vi en superkompetent projektgrupp som bara väntar på att få köra igång med nästa fas som är själva utvecklingsdelen.

Vi ser att projektet och certifieringen leder till:

  • Att interiörens värde ökar
  • Att inredningsarkitektens kompetens värderas högre
  • Att motverka avsaknaden på underbyggda, långsiktiga och hållbara beslut kopplade till interiörer
  • Att det skapas en ökad medvetenhet om vilken miljöpåverkan en interiör bidrar till

Kristin Östberg,
Vd Indicum