Hållbarhet i dina lokaler

mötesrum

”Återbruk av möbler är angeläget och det finns ingen miljömärkning som kan tillämpas där återbrukad inredning ingår. Det saknas överhuvudtaget ett certifieringssystem som kan användas på invändiga lokalprojekt.”

– Kjell-Arne Larsson i Grönt Samhällsbyggande

Bakgrund

Det finns ett stort antal miljömärkningar. En del är väl etablerade som t.ex. Krav, medan andra är mer okända. För enskilda möbler finns märkningar som Svanen eller Möbelfakta, och för fastigheter finns certifieringar där fast inredning ingår. Trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och att konsumtionen av möbler har ökat de senaste tio åren finns ingen märkning som bedömer hela inredningsprojekt.

Vi vill med detta projekt skapa en miljöcertifiering för inredningsprojekt och ett verktyg för att arbeta hållbart med interiöra projekt. Detta är angeläget då det idag finns hårda krav för fastigheter men knappt några krav alls när det kommer till inredningsprojekt. Bristen på krav och tillgång till relevant information gör det svårt att kontrollera och avgöra miljöpåverkan från inredningsprojekt. T.ex. kan en miljöcertifierad fastighet inredas med möbler som har fraktats långa sträckor, tillverkats av material som inte är spårbara och behandlats med giftiga flamskydds- och antimögelmedel. Utöver det byts inredningen ofta ut vart tionde år och bidrar genom det till en hög miljöpåverkan.

Studier visar även att det finns stora miljövinster att göra, både gällande koldioxid och avfall, genom att återbruka möbler och inredningsprodukter. Ändå finns ingen möjlighet att miljömärka en inredning med återbrukad inredning. I en studie från IVL (nr. C 339) beräknas att det går att spara minst 21 000 ton koldioxid per år i Sverige genom att återbruka lös inredning. En miljöcertifiering för inredningsprojekt kommer att sprida information och kunskap samt fungera som incitament för att inreda mer hållbart. Syftet med Hållbar interiör är att erbjuda ett verktyg som underlättar hållbara inköp av inredning och en certifiering som säkerställer att ett interiört projekt har skett på ett hållbart sätt.

Ett projekt i samverkan

Projektet har fått stöd från Vinnova i steg 1 och 2 genom programmet Utmaningsdriven innovation och är ett samverkansprojekt med 23 projektparter. Aktörskonstellationen representerar hela värdekedjan och speglar den bredd och kompetens som krävs för att hantera samhällsutmaningens komplexitet. Steg 2 avslutades i augusti 2022 och ansökan till ett steg 3 är inskickad i slutet av september.

loungedel
entré, samlingsplats

Kulturnatten Uppsala

Datum 1 september 2023 Kontaktperson Cecilia Tjärnberg ”Metaforen Grön Tråd antyder att hållbarhet och samexistens inte är enkla isolerade komponenter,…

Läs mer