Datum

1 februari 2023

Kontaktperson

Kristin Östberg

HÅLLBAR INTERIÖR ÄR REDO FÖR LANSERING

Glädjande nyheter för projektet Hållbar interiör som nu fått beviljat fortsatt stöd från Vinnova. Projektet har tidigare medverkat i steg 1 och 2 och ska nu starta upp 3. Steg 3 innebär att Hållbar interiör nu är redo att lanseras på marknaden och testas skarpt.

Vinnova har beslutat om att bevilja fortsatt stöd för Hållbar Interiör och arbetet med framtagning av en miljömärkning för inredningsprojekt. Projektet har växt i takt med att medvetenheten ökat om att interiöra projekt är komplexa och komplicerade när det finns höjda krav på hållbarhet.

Läs mer…

”Marknaden saknar och behöver en certifiering och innovativa verktyg, som de vi tagit fram. Det finns hög efterfrågan och stort tomrum på motsvarande produkter idag, så prognosen är god att få ut Hi på marknaden”, säger Kristin Östberg, projektledare för Hi, samt VD och inredningsarkitekt på Indicum.

”Projektförslaget bedöms uppvisa ett tydligt systemperspektiv och problemformuleringen belyser komplexa samhällsutmaningen kopplat till Agenda 2030. Lösningarna bedöms kunna att driva på mot en mer hållbar inredningsarkitektur och mindre resursslöseri. Potential bedöms finnas till både nationell och internationell spridning”  skriver Vinnova i sitt beslutsmeddelande.