Datum

21 juni 2023

Kontaktperson

Kristin Östberg

Uppsala Stadshus

Vår inredning till vinnarbidraget – Arkitekturpriset 2023

Uppsala kommuns arkitekturpris 2023 går till Uppsala Stadshus. Juryns motivering lyfter fram det framgångsrika mötet mellan gammalt och nytt och de inkluderade hållbarhetsaspekter som har beaktats. Indicum Inredningsarkitekter har ansvarat för det inspirerande interiöra uppdraget med starkt fokus på återbruk och hållbarhet. Hela 2624 st möbler och armaturer har återbrukats, vilket ger en stor klimatbesparingspotential både mätt i vikt och i CO2 utsläpp.

JURYNS MOTIVERING:

Nytt möter gammalt. Projektet utgår från 1960-talets Stadshus med dess stora arkitektoniska kvaliteter. Ett återbruk i den stora skalan.

Gamla och nya delar flätas skickligt samman till en ny helhet. Tillbyggnaden är distinkt utformad med en egen karaktär samtidigt som det äldre huset lyfts fram och den ursprungligen planerade kringbyggda gården fullföljs.

Atriet är ett nytt offentligt rum för alla Uppsalabor, där glastaket skapar ett tempererat rum med dämpat ljud och vackert ljusspel. I en vit, lätt volym uppglasad mot det öppna atriet samlas kommunens förtroendevalda.

Kontors- och arbetsytor för ett modernt arbetssätt är smakfullt och hållbart inredda.

Med sin nya form och storlek är Stadshuset en självklar del i stadsrummet. Tydliga entréplatser, planteringar och sittplatser gör det offentliga rummet komplett tillsammans med ny konst som har demokrati som tema.

Se film från prisutdelningen här…

Utöver att vi jobbat med de olika huskropparna från olika decennier så har vi även återbrukat en stor andel möbler. Möblerna har flyttats från ett flertal olika adresser där kommunens medarbetare har suttit under tiden stadshuset byggdes om.

Målet har varit att utveckla stadsmiljön för medborgarna och förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda. Vi har skapat en inkluderande medborgarservice och en aktivitetsbaserad arbetsplats där kommunens medarbetare trivs. Uppsala kommun framhäver kvaliteten i de interiöra delarna, vilket är av stor betydelse för oss på Indicum Inredningsarkitekter och branschen som helhet. Det är av yttersta vikt att prioritera god inredningsarkitektur, då den spelar en betydande roll för att främja social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Läs mer om projektet här…

Grattis också till A – arkitekterna. Den nybyggda delen ritad av Henning Larsen Architects, färdigställd hösten 2021, skapar en elegant kontrast till det ursprungliga huset från 1963.

”En viktig del av projektet var just att hitta kopplingen mellan det gamla och det nya för att skapa en harmonisk helhet ” säger Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och partner på Indicum

Uppsala Stadshus

”Utöver att vi jobbat med de olika huskropparna från olika decennier så har vi även återbrukat en stor andel möbler. Möblerna har flyttats från ett flertal olika adresser där kommunens medarbetare har suttit under tiden stadshuset byggdes om. Att återbruka möbler kräver samordning och logistik som i sig bjuder på en hel del utmaningar, men det är även en av de saker som jag är mest nöjd med i det här projektet. Att vi kunnat skapa en funktionell och sammanhängande helhet av gammalt och nytt, där medborgarnas skattpengar använts på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som vi gjort en god gärning för klimatet” säger Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och partner på Indicum.

Uppsala Stadshus
Uppsala Stadshus

”Inredningen hämtar inspiration av Carl Von Linné och Uppsalas flora. Konceptet återfinns i inredningens färgskala, material, mönster och formspråk” berättar Kristin Östberg vd på Indicum Inredningsarkitekter