Kulturnatten 2018 utställing
Date

23 august 2018

Contact

Kristin Östberg

Kulturnatten

Indicum inredningsarkitekter förvandlar för en kväll sina lokaler till kommunikationsplattform och utställningshall för att belysa livet och döden i det mänskliga rummet. Studenter från HDK, Konstfack, Beckmans och Borås textilhögskola ställer ut sina examensprojekt. Under en kväll förvandlar Indicums inredningsarkitekter sina lokaler till en kommunikationsplattform och utställningshall för att belysa liv och död i det mänskliga rummet. Studenter från HDK, Konstfack, Beckmans och Borås Textilhögskola ställer ut sina examensarbeten.

Registration for the event is required. Please register by emailing your full name and phone number to kulturnatten@indicum.se. Please visit the event website for more details; https://www.kulturnattenuppsala.se/event/liv-dod-och-rummet/.

Tid: lördagen 8:e september kl. 16:00–23:00 Plats: Engelska Villan, Trädgårdsgatan 11, Uppsala

exhibit: “Square” by Kathryn Walters – part of the exhibition this evening Photo: Jan Berg, 2018