konst på kontor
Datum

1 juli 2020

Kontaktperson

Kristin Östberg

Drivkraften hos våra inredningsarkitekter…

För oss på Indicum handlar det om två delar, drivkraften i att alltid leverera god inredningsarkitektur och vetskapen om att vi har lite tid på oss att agera innan det är för sent för vårt klimat.

Vi vill bidra till att vi minskar miljöpåverkan på riktigt och inte bara på papperet genom att konkret agera och vägleda våra kunder till att göra hållbara val.

Även under denna (på många sätt) annorlunda vår har vi arbetat med flera kreativa och spännande projekt som vi vill dela med oss av innan vi stänger för semester.

Ett projekt som vi särskilt vill lyfta fram är vårt arbete med interiören till Uppsala Vattens nya lokaler, där vi har medverkat till att stora delar av ombyggnationen har skett på ett hållbart sätt. Utan att tumma på vare sig kvalitet eller funktion har byggnadens ursprungliga arkitektur och planlösning bevarats och förvaltats. Möblerna kommer vid inflytt att vara nästintill 100% återbrukade. Att arbeta med ett så stort projekt och en så stor mängd återbruk ställer nya krav på oss inredningsarkitekter, både i förmåga att skapa funktionella miljöer som i att skapa estetiskt tilltalande interiörer. Att jobba med återbrukade möbler är inte alltid lätt då inredningen i mångt och mycket styrs av vad som för tillfället erbjuds på återbruksmarknaden. Att tänka kreativt och se till helheten har därför varit a och o för att genomföra denna typ av projekt. Uppsala Vatten flyttar in till hösten och en närmare presentation av projektet kommer då att presenteras på vår hemsida.

Ett annat projekt som vi är stolta över är Uppsala Nya Stadshus som vi under våren har arbetat intensivt med. Uppsala som blev utsedd till Sveriges bästa klimatstad igen 2020, har som mål att möbler till arbetsplatser ska vara återbrukade till ca 50%, samt att samtliga nyinköpta möbler ska uppfylla de miljökrav som ställs inom ramavtalet och gärna lite där till. Projektet passar med andra ord oss som handen i handsken då denna typ av miljötänk är en del i vårt dagliga arbete.

En återkommande kund till oss har under lång tid varit Försvarshögskolan och även här har hållbarhetsfrågor blivit en viktig del i arbetet. Flera projekt har genomförts med återbrukade möbler och restaurering av befintlig inredning. Vi applåderar och jobbar med glädje i dessa uppdrag.

Våren bjöd även på möbelmässa där vi som initiativtagare till IA, inredningsarkitektur.se, var representerade med en egen monter för första gången. Att skapa och ta hand om montern var ett roligt projekt som vi gjorde tillsammans med Reform, MER och Tengbom. Förutom att ta emot studenter för portfoliogranskning i montern, deltog vi också i panelsamtal på temat Möbelmässans existensberättigande. Temat bestämdes innan Corona och kom under våren att få en helt annan dimension.

Även privata lite mindre kontor som t.ex. Advokatbyrån Harvest, se bild, nystartade biotech företaget Coala och Memira ögonklinik är kunder som vi har arbetat med under våren och som i många aspekter har valt att agera hållbart genom att minska mängden avfall och CO2 utsläpp i flytten till nya lokaler.

Hållbar Interiör är ytterligare ett spännande projekt som vi på Indicum driver. Syftet med projektet är att skapa en certifiering och ett verktyg för att arbeta hållbart genom hela processen i ett inredningsprojekt. Under våren lämnade vi in en ansökan om att få fortsatt stöd från Vinnova. Läs mer om detta på www.inredningsarkitektur.se och www.hallbarinterior.se och följ oss till hösten för att få veta fortsättningen.

Vi önskar er alla en fin sommar!