Cirkularitet och återbruk

loungedel

”Få beställare är medvetna om att man kan handla återbrukade möbler”

Återbruk och återvinning är självklarheter för Uppsala Vatten’s verksamhet och på det nya huvudkontoret skulle detta synas tydligt. Här arbetar 100 medarbetare för ett hållbart leverne, rent vatten och smarta kretslopp.

Indicum tog tidigt i projektet fram en plan för att säkerställa att projektet genomfördes så hållbart som möjligt. I planen ingick en hierarki där återbruk av befintlig inredning; i antingen befintligt eller rekonditionerat skick, kom först. Därefter skulle återbrukad inredning handlas upp och i sista hand skulle nyinköp göras för de delar som inte gick att återbruka.

Cirkulära möbelflöden, hållbarhet och minskad klimatpåverkan är svårt att få till i praktiken då få beställare är medvetna om att det faktiskt går att handla återbrukade möbler. Det är ett problem för såväl hållbarhetaspekten som för inredningsarkitekters arbete. Nu finns det nya ramavtal som ska göra det lättare för inredningsarkitekter att handla upp återbruk till offentliga beställare.

Att förenkla och underlätta processen, att föreskriva och handla upp återbrukad inredning ställer krav på såväl upphandlingsenheters förståelse för cirkulära tjänster som på inredningsarkitekters förändrade arbetssätt. Men de nya ramavtalen kommer förhoppningsvis att underlätta processen att föreskriva och handla upp återbrukad inredning för oss inredningsarkitekter.

Utöver att förenkla upphandlingsprocessen sänder detta ett viktigt budskap; många beställare är inte ens medvetna om möjligheten att handla återbrukade möbler. Nu presenteras de ett tydligt val där återbrukade möbler och cirkulära tjänster ställs jämte nyproduktion.

Att föreskriva återbrukade möbler i stället för nyproducerade möbler innebär också ett förändrat arbetssätt för oss inredningsarkitekter. I stället för att i första hand gestalta en vision som vi väljer möbler till, så behöver vi utgå från de möbler som finns tillgängliga och anpassa visionen för att skapa en fin och funktionell helhet. Tidsaspekten blir då mer avgörande eftersom det återbruk som finns tillgängligt för stunden inte nödvändigtvis finns tillgängligt flera veckor senare.

Läs mer om återbruksprojekt på inredningsarkitektur.se där vår inredningsarkitekt Therese Löwstedt är intervjuad

”Jag har tidigare mötts av motfrågor och osäkerhet när jag föreslår för en beställare att de kan handla återbrukade möbler. När det inte gått att lämna tydliga svar på frågor som vad det kostar, hur lång garantitiden är och vilka villkor som gäller, så blir svaret ofta nej.”

Stol i närbild
Stol i närbild
Lunchrum