• En trygg arbetsmiljö

  I dessa tider är det många som längtar efter att gå tillbaka till sina arbetsplatser, kollegor och en mer normal arbetstillvaro. Hur kan vi hjälpa till att skapa de bästa av förutsättningar för att detta ska bli möjligt?

  Vi på Indicum känner ett ansvar och vill hjälpa till med det vi kan bäst: att planera och gestalta interiörer. Med enkla medel kan vi optimera arbetsplatsen och se till att riktlinjer för avstånd hålls. Vi kan vara med och vägleda i skapandet av nya rutiner och hitta de kreativa lösningar som krävs för att anpassa miljön efter just era specifika behov.

  Vi på Indicum är proffs på att anpassa lokaler på bästa sätt och vårt fokus är alltid på verksamheten
  som ska använda dem. För vägledning kontakta kristin.ostberg@indicum.se

 • Drivkraften hos våra inredningsarkitekter…

  För oss på Indicum handlar det om två delar, drivkraften i att alltid leverera god inredningsarkitektur och vetskapen om att vi har lite tid på oss att agera innan det är för sent för vårt klimat.

  Vi vill bidra till att vi minskar miljöpåverkan på riktigt och inte bara på papperet genom att konkret agera och vägleda våra kunder till att göra hållbara val.

  Även under denna (på många sätt) annorlunda vår har vi arbetat med flera kreativa och spännande projekt som vi vill dela med oss av innan vi stänger för semester.

  Ett projekt som vi särskilt vill lyfta fram är vårt arbete med interiören till Uppsala Vattens nya lokaler, där vi har medverkat till att stora delar av ombyggnationen har skett på ett hållbart sätt. Utan att tumma på vare sig kvalitet eller funktion har byggnadens ursprungliga arkitektur och planlösning bevarats och förvaltats. Möblerna kommer vid inflytt att vara nästintill 100% återbrukade. Att arbeta med ett så stort projekt och en så stor mängd återbruk ställer nya krav på oss inredningsarkitekter, både i förmåga att skapa funktionella miljöer som i att skapa estetiskt tilltalande interiörer. Att jobba med återbrukade möbler är inte alltid lätt då inredningen i mångt och mycket styrs av vad som för tillfället erbjuds på återbruksmarknaden. Att tänka kreativt och se till helheten har därför varit a och o för att genomföra denna typ av projekt. Uppsala Vatten flyttar in till hösten och en närmare presentation av projektet kommer då att presenteras på vår hemsida.

  Ett annat projekt som vi är stolta över är Uppsala Nya Stadshus som vi under våren har arbetat intensivt med. Uppsala som blev utsedd till Sveriges bästa klimatstad igen 2020, har som mål att möbler till arbetsplatser ska vara återbrukade till ca 50%, samt att samtliga nyinköpta möbler ska uppfylla de miljökrav som ställs inom ramavtalet och gärna lite där till. Projektet passar med andra ord oss som handen i handsken då denna typ av miljötänk är en del i vårt dagliga arbete.

  En återkommande kund till oss har under lång tid varit Försvarshögskolan och även här har hållbarhetsfrågor blivit en viktig del i arbetet. Flera projekt har genomförts med återbrukade möbler och restaurering av befintlig inredning. Vi applåderar och jobbar med glädje i dessa uppdrag.

  Våren bjöd även på möbelmässa där vi som initiativtagare till IA, inredningsarkitektur.se, var representerade med en egen monter för första gången. Att skapa och ta hand om montern var ett roligt projekt som vi gjorde tillsammans med Reform, MER och Tengbom. Förutom att ta emot studenter för portfoliogranskning i montern, deltog vi också i panelsamtal på temat Möbelmässans existensberättigande. Temat bestämdes innan Corona och kom under våren att få en helt annan dimension.

  Även privata lite mindre kontor som t.ex. Advokatbyrån Harvest, se bild, nystartade biotech företaget Coala och Memira ögonklinik är kunder som vi har arbetat med under våren och som i många aspekter har valt att agera hållbart genom att minska mängden avfall och CO2 utsläpp i flytten till nya lokaler.

  Hållbar Interiör är ytterligare ett spännande projekt som vi på Indicum driver. Syftet med projektet är att skapa en certifiering och ett verktyg för att arbeta hållbart genom hela processen i ett inredningsprojekt. Under våren lämnade vi in en ansökan om att få fortsatt stöd från Vinnova. Läs mer om detta på www.inredningsarkitektur.se och www.hallbarinterior.se och följ oss till hösten för att få veta fortsättningen.

  Vi önskar er alla en fin sommar!

 • Indicum erbjuder gratis konsulttid för att hjälpa till i vården

  Vi på Indicum känner ett ansvar och vill hjälpa till med det vi kan bäst: att planera och gestalta interiörer.

  Därför erbjuder vi gratis konsulttid i syfte att stödja arbetet med att anpassa vårdlokaler till de nya förutsättningar som Covid 19 har fört med sig. Det kan t.ex. handla om att hitta lösningar på hur man separerar människor i ett väntrum eller skapa tillfälliga rum som upplevs lugnande och trivsamma. Vi inredningsarkitekter är proffs på att anpassa lokaler på bästa sätt och vårt fokus är hela tiden människan i rummet.

  Är du i behov av vår hjälp, kontakta oss på kristin.ostberg@indicum.se

 • Slutrapporten till Vinnovaprojektet UDI steg 1 är inskickad

  Genom arbetet med Hållbar Interiör i steg 1 har projektet gått från att vara en idé med bred ansats till ett projekt med tydliga mål, stor potential och bred uppslutning av relevanta aktörer.

  Arbetet har resulterat i en arbetsmodell och en genomförandeplan för att utveckla Hållbar Interiör som baseras på insikten att vi behöver utveckla två delar: en certifiering och ett verktyg. Dessa delar hänger ihop och är beroende av varandra men ska också kunna fungera var för sig. Även viktiga aktörer som är avgörande för att kunna driva projektet vidare i steg 2 har knutits till projektet. Projektet har gått från fem till hela 16 projektparter där Sweden Green Building Council SGBC är en ny och viktig aktör med stort förtroendekapital som är värd att nämnas.

  Arbetet med kunskapsspridning har resulterat i ett första utkast på varumärke i form av en grafisk profil och en hemsida. Hemsidan, www.hallbarinterior.se, är viktig för att dela information till alla projektparter och att sprida kunskap om projektet till övriga intresserade. Hemsidan kommer spela en central roll som central kommunikationsplattform i kommande steg då vi även har med oss en kommunikatör i aktörsgruppen. Projektet har redan uppmärksammats och fått genomslag i media. Deltagare i projektgruppen har även varit aktiva i panelsamtal och föreläsningar där de berättat om projektet i akademiska såväl som affärsinriktade sammanhang. Ett resultat av detta redan genomföra arbete med kunskapsspridning är att projektet redan är välkänt inom branschen. Intresset har varit stort och verkar öka för var dag.

 • IA på Stockholm Furniture and Light Fair

  Vi är stolta över att inredningsarkitektur.se var trefaldigt representerad på Stockholm Furniture and Light Fair med en monter, panelsamtal i Greenhouse och fest i skatehallen P.U.S.H i Gallerian!

  För er som inte vet, IA samlar allt om inredningsarkitektur på ett ställe och syftet är att öka kunskapen och intresset för inredningsarkitektur, både som ämne och som yrkesdisciplin. Med hjälp av fakta, inspiration och verktyg för både proffs och intresserade privatpersoner agerar denna sajt primär information- och kommunikationsplattform.

  Indicum inredningsarkitekter startade sidan och har knutit flera samarbetspartners till projektet. I dagsläget Tengbom, Reform, MER, Stolab, Ogeborg, Ludvig Svensson, Glimåkra och Rekomo. Ambitionen är att berätta om god inredningsarkitektur, oavsett vilken aktör som står bakom.

  Läs mer på www.inredningsarkitektur.se

 • Kan inredningsarkitektur vara hållbar? Panelsamtal på möbelmässan.

  Kan inredningsarkitektur vara hållbar? Det är frågan som inredningsarkitektur.se sätter som tema för det panelsamtal som hålls i Greenhouse under möbelmässans första dag. Behövs möbelmässor i en tid när vi borde konsumera mindre? Vi bjuder in till ett panelsamtal på Greenhouse-scenen med experter i detta ämne.

  I panelen sitter:
  Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och hållbarhetsansvarig på Indicum inredningsarkitekter samt projektledare för det Vinnovafinansierade projektet Hållbar interiör, en miljömärkning för inredningsarkitektur. Hur mäter man hållbarhet i en interiör?
  Ivana Kilsgaard, hållbarhetschef på Tengbom samt ordförare och grundare av 100-gruppen, en branschöverskridande organisation som arbetar för ständig utveckling av hållbara interiörer och är aktuell med arbetet att ta fram en branschstandard för inredningsarkitektur.
  Niklas Larsén, arkitekt på MER, ett av de första arkitektkontoren att arbeta med Virtual Reality genomgående.

  Moderator:
  Frida Jeppsson Prime, ny redaktör för inredningsarkitektur.se

  Var: Scenen i Greenhouse, Stockholmsmässan i Älvsjö
  När: tis 4:e feb kl. 15:30-16:15

 • Indicum ritar inredningen till Uppsala Stadshus

  Efter hård konkurrens vann Indicum inredningsarkitekter upphandlingen om det prestigefyllda uppdraget att bistå kommunen med att inreda Uppsalas nyrenoverade och tillbyggda stadshus.

  “Det känns väldigt roligt att få uppdraget att forma insidan av Uppsala stadshus. Uppsala är våran hemmaplan och vi är stolta över förtroendet att vara med och skapa en välkomnande plats för kommunen och dess invånare. Vi upplever dessutom att det är en stor fördel att vara nära de projekt man arbetar med, både för oss och våra kunder, vi kan vara på plats på tio minuter om det skulle behövas.” 
  – Kristin Östberg, VD Indicum

  Det nya stadshuset kommer att vara dimensionerat för att 1800 medarbetare ska kunna arbeta aktivitetsbaserat. Stor vikt lades därför i upphandlingen av inredningsarkitekt på tidigare erfarenheter inom ABW-kontor samt på den kreativa kvalitén på kontorens referensprojekt. De nya lokalerna ska främja samarbete och erbjuda en kreativ atmosfär med trivsamma utrymmen samtidigt som inredningen knyter an till husets estetik. Stora krav ställs också på hållbarhetsaspekten i inredningsarbetet. Utmaningen för projektet i stadshuset är att i så stor utsträckning som möjligt återbruka kommunens befintliga inredning utan att tappa helhetsintrycket och det estetiska värdet.

  Det ursprungliga stadshuset uppfördes 1957 och ritades av Erik och Tore Ahlsén. Tillbyggnaden med stora glaspartier och en öppen och inbjudande inglasad innegård har ritats av det danska arkitektkontoret Henning Larsén som står bakom många prestigefyllda projekt, som konserthuset Harpan i Reykjavik och Uppsala Konsert & Kongress. Stadshuset beräknas vara färdigt 2021.

  Bild: Henning Larsen.

 • Indicum får stöd av Vinnova för miljömärkningen Hållbar interiör.

  I oktober blev det klart att projektet HI, Hållbar Interiör, beviljas stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. HI är en miljömärkning och certifiering av inredningprojekt med målet att blir ett verktyg för inredningsarkitekter, och andra som arbetar med interiörer, för att säkerställa kvalité och hållbarhet i inredningsprojekt. Märkningen tas fram av Indicum inredningsarkitekter tillsammans med Trä- och Möbelföretagen, ArkDes, Konstfack samt Tenant & Partner.

  Inredningsarkitekter saknar en miljömärkning för sitt arbete.
  Sedan gammalt är vi vana att använda oss av miljömärkningar för produkter, möbler och fastigheter. Möbelfakta, Svanen och Krav, liksom Miljöbyggnad, BREEAM och LEED känner de flesta till. För ett helt inredningsprojekt finns det däremot i nuläget ingen miljömärkning.

  När en hyresgäst ska flytta till nya lokaler sker en hyresgästanpassning där fastighetsägaren kan välja att miljöcertifiera lokalen. Hyresgästen själv erbjuds däremot aldrig samma möjlighet att miljöcertifiera sin del av flytten, inredningen. Enligt en rapport från IVL (nr C 339) har skrivbord och skrivbordsstolar störst miljöpåverkan i ett kontorsombyggnadsprojekt och först därefter kommer glaspartier. Det betyder att andelen återbruk av skrivbord och skrivbordsstolar är den enskilt viktigaste miljöfaktorn för att minska mängden avfall och koldioxidutsläpp i en lokalförändring. Med andra ord behövs en övergripande miljömärkning som omfattar hela inredningsprojektet, från början till slut, där delar som återbruk, ytskikt, material, möbelval och energiåtgång ingår. Varför ska man lägga resurser på att göra en del av processen hållbar bara för att sedan helt lägga miljökraven åt sidan? Dessa frågeställningar hoppas man nu komma tillrätta med genom den nya certifieringen som håller på att tas fram.

  “Med HI hoppas vi kunna synliggöra för hyresgästen vilka effekter återbruk, möbel- och materialval har på miljön. Med tydliga och konkreta mål kan vi säkerställa att varje projekt klarar de ställda kraven samt blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Genom att erbjuda slutkunden en miljömärkning skapar vi ett värde i att satsa på hållbara interiörer. Ett företag som uppnår högsta nivån kan använda detta som en del av sin egen miljöprofil och marknadsföring.”

  – Therese Löwstedt, Indicum, projektledare HI

  Märkningen Hållbar interiör kommer att vara anpassat för att fungera under hela arbetsprocessen i interiöra projekt, från förslag till upphandling. Det blir ett verktyg för att påverka slutkunden till att efterfråga mer hållbara projekt.

 • Indicum på Konstfack

  Just nu pågår The IA Research Festival 2019 på Konstfack. Under fem dagar bjuder Konstfack in till föreläsningar och workshops på temat klimatkrisen. Indicum inredningsarkitekter fick äran att föreläsa om sitt arbete med hållbara inredningar. Vi inredningsarkitekter har en viktig roll då det kommer till att vägleda och informera våra kunder om vilken miljöpåverkan våra inredningsval har. Genom återbruk och smarta materialval kan vi göra stor skillnad.

  I samarbete med ArkDes, TMF, Konstfack och Tenant & Partner arbetar Indicum i nuläget med framtagningen av en helt ny miljöcertifiering för inredningsprojekt som getts namnet Hållbar Interiör, förkortat HI. En längre presentation om HI kommer inom kort att publiceras.

 • Kropp och känslor i rummet när Indicum ordnar utställning på Kulturnatten

  För andra året i rad öppnar Indicum upp sina lokaler under Kulturnatten i Uppsala. Våra vackra rum i KFUM-borgen fylls av utvalda projekt från Konstfack och Beckmans.

  Allmänheten hälsas välkomna på lördag 14/9, kl. 15:00 – 22:00, Orphei Drängars plats 1.

  För mer info klicka här.

  Anmäl dig till Facebookeventet här.

  Medverkande:

  Ängsliga mattor av Gustaf Helsing
  Mix Sushi av Mattias Selldén
  Restorativa rum av Helena Gahnhed
  Starka kvinnor av Emelie Maxdotter
  Big Data Design – Strange but Familiar av Cecilia Margareta Tjärnberg
  Förstå vikten av våra verktyg av Alvastina Ringqvist
  Publika rum för _____ av_____? av Oskar Lundgren.