• Vågen av Pål Rodenius

    ”Vågen” är en balansbräda skapad av Pål Rodenius till Matematiska Institutionen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Den är lekfull och skulptural i sin utformning och ska locka betraktaren till interaktion och rörelse. På bilden syns en tidig skiss av den färdiga skulpturen.