Datum

18 augusti 2023

Kontaktperson

Therese Löwstedt

”Vi vill utmana branschen att gå mot ett cirkulärt arbetssätt och möta efterfrågan från en alltmer medveten kund, ” säger Therese Löwstedt, inredningsarkitekt och partner på Indicum

Indicum erbjuder utbildningstjänster för företag, offentliga beställare och högskolor

Vi strävar efter att vara en stark röst bland inredningsarkitekter i branschfrågor genom att driva debatt och skapa opinion inom ämnet och professionen. Hemsidan www.inredningsarkitektur.se är ett initiativ startat av Indicum inredningsarkitekter med syftet att skapa debatt och sprida kunskap om god inredningsarkitektur.

Vi vill att branschen ska växa tillsammans med oss och vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kunskap inom det vi gillar mest: inredningsarkitektur och hållbarhet. Vi håller kurser och seminarier med olika fokus och tidsåtgång för både företag, offentliga beställare och högskolor. Välkommen att anlita oss för kurser, föreläsningar och uppdrag som handledare eller gästkritiker

Läs mer i vår hållbarhetsrapport och om våra utbildningstjänster här…