SGU, Sveriges Geologiska undersökning

Form av uppdrag:

SGU behövde hjälp med utformning av ny entré, reception, bibliotek och konferensrum i sina kontorslokaler. Arbetet har bestått i att tydliggöra vilka värden som SGU står för i dag – som kunskap och nytänkande – och samtidigt hitta funktionella lösningar för lokalerna.

Utmaningar och lösningar i projektet:

Eftersom byggnaden har en speciell karaktär – en mörk tegelbyggnad från 70-talet – har vi arbetat med att hitta en övergång mellan dåtid och nutid. Vi har valt att arbeta med belysningen och med klara färger där turkos får dominera.
Lokalerna har blivit ljusare och tydligare och vi har skapat en planlösning med tydlig struktur och tydliga flöden.
Det har varit ett roligt projekt och en spännande resa, från första skissen till invigningen!

  • Projekttid: 2011-2012
  • Storlek: ca 1000 m2
  • Typ av lokaler: Entré, bibliotek, reception, kontor och mötesrum
  • Beställare: SGU, Sveriges Geologiska Undersökning