Kristin Östberg, SIR/MSA Inredningsarkitekt, VD för Indicum Inredningsarkitekter. Arkitekt inredning kontor arbetsplatser

Kristin Östberg

VD, Inredningsarkitekt SIR/MSA

Din bästa arbetsdag: Den börjar med möten med positiva människor och slutar med att vi arbetar med moodboards i grupp. En dag med mycket kreativitet och positiv energi.

Något som du åstadkommit som du är särskilt stolt över: Rekryterat kompetenta och positiva medarbetare. Byggt upp företaget. Skapat verktyg för vår kreativa process.

Vad sporrar dig att utveckla företaget?: Jag vill lyfta fram inredningsarkitekter och skapa en plattform där man utgår från en inredningsarkitekts arbetssätt. För mig är det också självklart att företaget ska satsa på angränsande delar i yrket, som grafisk design, möbeldesign och konstnärlig utsmyckning m.m.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? Engagerad, stödjande men också utmanande.Utmanande i syfte att hela tiden få personen att utvecklas och ta mer eget ansvar.

Hur ser din ideala uppdragsgivare ut? En organisation med ett väl fungerande ledarskap där man har som ambition att skapa världens bästa arbetsplats. Ett uppdrag med högt i tak där vi tillsammans med kunden kan arbeta fram en helt ny tanke kring kontorsmiljön.

Var hittar du inspiration? Överallt - är som en svamp!

Kontaktuppgifter

Alla Medarbetare